Prof. dr hab. inż. Roman Gancarz – pracownik naukowy Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Studia podstawowe ukończył na Politechnice Wrocławskiej. Dalszą naukę kontynuował  na amerykańskich uczelniach: Texas Technical University oraz Princeton University. Prowadzi wykłady monograficzne z zakresu projektowania leków przy użyciu metod matematycznych oraz zaawansowane wykłady na poziomie studiów magisterskich i doktoranckich z zakresu stereochemii i metod spektroskopowych w oznaczaniu struktury związków chemicznych i ich wzajemnego oddziaływania. Prowadzi również szereg wykładów na poziomie podstawowym dla studentów I i II stopnia. Jest autorem ponad 120 publikacji, wypromował 10 doktorów. Młodość spędził w Mielcu edukując się w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w I LO im. Stanisław Konarskiego.
Prof. dr hab. inż. Jacek Nowakowski –  dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, kierownik Katedry Silników Spalinowych i Pojazdów w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Absolwent Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej, specjalność Samochody i Ciągniki. Autor prac dotyczących modelowania i obliczeń procesów związanych z przepływem przez układy dolotowe silników i zagadnień termochemicznych w katalizatorach spalin, doboru parametrów regulacyjnych silnika na podstawie teoretyczno-empirycznego modelu cyklu roboczego silnika oraz oceny procesu montażu silnika na podstawie analizy sygnału wibroakustycznego podczas testu zimnego. Pasjonat lotnictwa, modelarz lotniczy i samochodowy.

Streszczenie wystąpienia
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol – pracownik naukowy w Akademii Górniczo-Hutniczej, z którą związany jest od 1977 roku. Wtedy po otrzymaniu stopnia magistra inżyniera na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH podjął pracę w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego. Pracę doktorską obronił na Wydziale Matematyki i Fizyki, Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1988-1991 pracował na Wydziale Chemii, Uniwersytetu Purdue w USA. W roku 1995 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych, a w 1997 został mianowany na stanowisko profesora na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. W roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk fizycznych. Posiad doświadczenie dydaktyczne z zakresu fizyki i informatyki. W latach 1999-2012 pełnił kolejno funkcje: Prodziekana ds. Studenckich (przez dwie kolejne kadencje), Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Prorektora ds. Kształcenia AGH (2008-2012, 2012-2016). W latach 2006-2008 pełnił funkcję Koordynatora ds. Systemu Obsługi Informatycznej Dziekanatów. Autor ponad 80 publikacji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Streszczenie wystąpienia

 

Tomasz Nowak – dyrektor Firmy KUKA w Polsce, absolwent kierunku Automatyka i Robotyka na Politechnice Śląskiej. Pasjonat oraz promotor robotyzacji w Polsce. Od początku swojej kariery związany z firmą KUKA Roboter. Swoje pierwsze kroki w branży robotycznej stawiał w Niemczech jako inżynier serwisowy oraz programista. Od 2008 roku jako dyrektor Firmy KUKA w Polsce odpowiedzialny za założenie i rozwój działalności spółki. Dynamiczny rozwój firmy zaowocował między innymi otwarciem największego zrobotyzowanego centrum szkoleniowego w Polsce. Firma KUKA jest obecnie jednym z liderów dostawców robotów przemysłowych na rynku polskim. Obecnie współpracuje zarówno z klientami globalnymi, ale również z coraz to większym kręgiem rodzimych polskich firm.

 

Sylwester Paterek – absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prowadzi zajęcia o tematyce robotyki i programowania od 10 lat.

 

 

 

Dr Andrzej Soldaty – twórca Inicjatywy dla Polskiego Przemysłu 4.0 oraz współtwórca koncepcji Platformy Przemysłu Przyszłości. Andrzej Soldaty swoją karierę zawodową związał z obszarem automatyzacji przemysłu. W latach 1986- 1990 kierując Działem Robotyzacji w ROBRA ”Chemoautomatyka” uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu pilotowych aplikacji robotów przemysłowych w przemyśle chemicznym, a także współtworzył specjalizowany manipulator dla przemysłu tworzyw sztucznych. Kolejne 25 lat pracował dla międzynarodowego koncernu Festo, dostawcy rozwiązań i komponentów automatyki przemysłowej. W tym okresie brał udział w opracowaniu szeregu aplikacji i realizacji projektów automatyzacji w różnych sektorach przemysłu. Współuczestniczył w budowaniu i rozwijaniu firmy Festo w Polsce, prowadził również projekty międzynarodowe na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2010-2015 był Prezesem Zarządu Festo sp. z o.o. W roku 2016 utworzył „Inicjatywę dla Polskiego Przemysłu 4.0” – ruch społeczny skupiający przedstawicieli przemysłu, biznesu, nauki, który inicjuje, wspomaga i prowadzi działania na rzecz transformacji krajowego sektora przemysłowego. W roku 2017 został powołany na lidera projektu „Platforma Przemysłu Przyszłości” w Ministerstwie Rozwoju. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Andrzej Soldaty posiada wykształcenie techniczne w zakresie mechaniki i automatyki, ukończył studia doktoranckie w zakresie ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.

 

Tomasz Michalski – zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury ds. Podkarpackiego Centrum Nauki, kierujący zespołem realizującym projekt „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”. Specjalista zarządzania projektami z międzynarodowym certyfikatem International Project Management Association (IPMA/SPMP) oraz certyfikowany audytor systemów zarządzania jakością wg EN ISO. Zawodowo związany wcześniej z przemysłem lotniczym oraz branżą informatyczną. Inicjator, założyciel i obecny Prezes Zarządu Stowarzyszenia Upowszechniania Wiedzy „ExploRes” (www.explores.pl), którego celem jest propagowanie innowacyjnej formy edukacji realizowanej za pomocą atrakcyjnego, sensorycznego modelu przekazywania wiedzy oraz utworzenie Centrum Edukacji Interaktywnej w Rzeszowie. Pomysłodawca, autor założeń projektu i współtwórca programu, cyklicznych imprez popularnonaukowych realizowanych w latach 2010-2018 oraz uczestnik i współorganizator innych działań z zakresu „public science” (wystawy, pokazy, prezentacje). Twórca koncepcji „Placówka Edukacji Interaktywnej w Rzeszowie”, współtwórca powstałego na bazie koncepcji opracowania „Projekt ICENT”. Pomysłodawca i koordynator ogólnopolskiej akcji SPiNDay – wydarzenia organizowanego przez instytucje skupione w Porozumieniu „Społeczeństwo i Nauka” – SPiN. Członek komitetu programowego Konferencji Interakcja-Integracja oraz członek władz Porozumienia SPiN.

Streszczenie wystąpienia

Mirosław Ruszała – biolog środowiskowy, absolwent UJ, założyciel i członek Rady Programowej Stowarzyszenia „EKOSKOP”, harcmistrz, realizator i koordynator programów edukacji ekologicznej, pomysłodawca i współautor „ABECADŁA ŚMIECIADŁA” – pierwszego w Europie „elementarza odpadowego” dla dzieci, pomysłodawca koncertów „Zamień śmieci na rock&roll’a”, autor kampanii edukacyjnych dla zbiórki baterii, odpadów elektronicznych i zużytych olejów  oraz trwającego od 1997 roku cyklu plenerowych warsztatów ekologicznych „Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii”.

Streszczenie wystąpienia

Jacek Głaz – absolwent Technikum Elektrycznego w Mielcu i Politechniki Rzeszowskiej. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec, zawodowo manager Dep. Planowania i Rozwoju Sieci w firmie telekomunikacyjnej. Ograniczenia są tylko w naszych głowach. Człowiek z pasją i pozytywnym nastawieniem do życia. Swoją przygodę sportową zaczął zaledwie 3 lata temu kiedy, przy wadze 112 kg, postanowił coś zmienić. Dziś z powodzeniem startuje w biegach długodystansowych i biegach przeszkodowych OCR. W ostatnich 2 latach przebiegł już kilka półmaratonów i kilkadziesiąt biegów przeszkodowych zdobywając 4-rokrotnie statuetkę WETERANA biegów Runmageddon oraz TRIFFECTE biegów Spartan Race. W planach ma kolejne ambitne wyzwania …. – „ograniczenia są tylko w naszych głowach”.

 

Dr inż. Tomasz Gałaczyński – Lockheed Martin Fellow Kierownik Biura Projektów Rozwojowych w PZL Mielec. Funkcję Kierownika Biura Projektów Rozwojowych PZL Mielec od 2013 r. W dniu 1 stycznia 2019 r. został nominowany na stanowisko Lockheed Martin Fellow, grupy ekspertów technicznych odpowiedzialnych za rozwój i przyszły kształt całej korporacji Lockheed Martin. Karierę zawodową rozpoczął w przemyśle lotniczym w 2000 r., Kiedy dołączył do PZL. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa na Politechnice Rzeszowskiej. Jest autorem i współautorem 15 prac naukowych i wielu prezentacji publicznych związanych z metodami łączenia samolotów i rozwiązywaniem bieżących problemów z łączeniem cienkościennych konstrukcji samolotów za pomocą elementów złącznych i metod bez klejowych. W swojej karierze zajmował wiele stanowisk w Pionie Technicznym, w tym Młodszego Konstruktora, Konstruktora i Starszego Konstruktora w Dziale Płatowcowym s-tu M28. W 2004 roku dołączył do zespołu odpowiedzialnego za wsparcie inżynieryjne programu Boeing 787 Dreamliner jako lider grupy projektantów. Po przejęciu PZL Mielec przez United Technologies Corporation, został delegowany do nowo powstałego zespołu jako Kierownik Sekcji odpowiedzialny za wdrożenie do produkcji i ostatecznego montażu śmigłowców S-70 i Black Hawk. Od listopada 2013 r. jako Kierownik Biura Projektów Rozwojowych, jest odpowiedzialny za nadzór nad wszystkimi innowacyjnymi projektami badawczo-rozwojowymi w Pionie Technicznym oraz poszukiwanie i / lub aplikowanie do programów rozwojowych finansowanych przez Polski Rząd i Unię Europejską w celu wsparcia wdrożenia Technologicznej Mapy Drogowej PZL Mielec. Pan Gałaczyński pełni funkcję eksperta w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jest również członkiem Komitetu Sterującego programu sektorowego Innolot Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Streszczenie wystąpienia

 

Rafał Mitkowski – Prezes Zarządu w Edu Sense Sp. z o. o.. Zawsze zainteresowany nowymi technologiami i możliwościami, jakie dają one w szeroko rozumianej edukacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami związanymi z edukacją: platform e-learningowych, e-podręczników, multibooków. Jako jeden z pierwszych w Polsce był współwydawcą encyklopedii multimedialnych dla młodzieży: Encyklopedia Kosmosu, Encyklopedia Świata i portali medycznnych: zdrowie.med.pl, leki.med.pl. Swoim doświadczeniem wspierał zarządy spółek Grupa Edukacyjna S.A., InteliWise S.A., Medical Web Design, Optimus Nexus. Czynnie uczestniczy w licznych konferencjach dla nauczycieli pokazując możliwości jakie daje wykorzystanie robotów w edukacji nie tylko na lekcjach informatyki.

 

Krzysztof Głomb – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „MIASTA W INTERNECIE”, Strateg rozwoju cyfrowego. W ostatnich latach koncentruje się na zagadnieniach kompetencji cyfrowych dorosłych jako kluczowego potencjału społecznego i motoru rozwoju gospodarczego początków XXI wieku. Pomysłodawca i lider programu POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS – największego w Europie programu alfabetyzacji cyfrowej pokolenia 50+, nagrodzonego w 2011 roku nagrodą WSIS Project Prizes 2011, przyznawaną w przez International Telecommunication Union. Inicjator działań Centrum Kreacji i Edukacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie – ośrodka eksperymentów i doświadczeń w zakresie dydaktyki z wykorzystaniem narzędzi i zasobów cyfrowych

 

Damian Drąg  absolwent wydziału Mechaniki Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej oraz wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Od początku kariery zawodowej związany z branżą automatyki przemysłowej i nowoczesnymi technologiami stosowanymi w przemyśle. Wieloletnia współpraca z klientami jako inżynier sprzedaży umożliwiła mu poznanie zakładów na każdym etapie produkcji, poznanie ich parku maszynowego, struktur i rodzajów prowadzonej produkcji. Obecnie pracuje w firmie KUKA, która jest jednym z liderów wśród dostawców robotów przemysłowych na rynku polskim i światowym. Współpracuje zarówno z klientami globalnymi, jak również coraz szerszym kręgiem rodzimych polskich firm. Praca w firmie KUKA, która w swoim DNA ma podążanie za innowacjami, postępowym myśleniem i przemyślane działania pozwala mu na tworzenie z pasją i kreatywnością spersonalizowanych rozwiązań dla klientów firmy. Rozwiązań pozwalających im na zdobycie przewagi konkurencyjnej i osiągnięcie sukcesu w unowocześnianiu produkcji i innych działaniach rozwijających firmy.

 

Gen. Józef Gdański – były policjant z ponad 30-letnim doświadczeniem. W latach 1999 – 2008 był zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Później przez osiem lat pełnił funkcję Komendanta Wojewódzkiego Policji – najpierw na Podkarpaciu, a następnie na Warmii i Mazurach. Odbył szereg kursów specjalistycznych – w tym między innymi w USA, w Niemczech, na Węgrzech – o tematyce związanej z bezpieczeństwem publicznym, współpracą międzynarodową, a także współdziałaniem z samorządami. Cały czas aktywnie działa m.in. w Stowarzyszeniu Generałów Policji RP oraz Stowarzyszeniu Honorowych Podhalańczyków.

 

Bartosz Sokoliński – doradca, inwestor, wizjoner, Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu. Przez ponad 15 lat był współwłaścicielem i prezesem w  grupie firm marketingowych oraz firmy IT. Założył pierwszą platformę crowdfundingową dla trzeciego sektora – fundujesz.pl, think tank społeczno-polityczny – Forum Od-Nowa oraz ruch na rzecz lepszej nauki w Polsce – Obywateli Nauki. Zajmuje się zarządzaniem, kreowaniem wizji, nadzorowanie strategii, rozwojem innowacji oraz szkoleniami i warsztatami kreatywnymi.

 

Dr inż. Krzysztof Walas – Adiunkt w Instytucie Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej (IARiII), Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej. Jest absolwentem kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. W trakcie studiów jeden semestr spędził, w ramach programu Socrates-Erasmus, na Universidad Politecnica de Cartagena (Hiszpania). Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2012 w dyscyplinie Automatyka i Robotyka, specjalność Robotyka. Od 2007 roku pracował jako asystent, a od października 2012 pracuje jako adiunkt w IARiII Politechniki Poznańskiej. Od 01.08.2014 do 30.09.2015 odbywał staż podoktorski na University of Birmingham, Wydział Informatyki, Laboratorium Robotów Inteligentnych, udział w projekcie PaCMan finansowanym z 7 Programu Ramowego. Obecnie jest kierownikiem projektu LIDER finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego zainteresowania naukowe to roboty kroczące oraz percepcja otoczenia robotów pozwalająca na interakcję z otoczeniem w oparciu o prawa fizyki rozpoznawanie materiałów oraz modelowanie ich właściwości.

 

Tomasz Łukawski –  NASK Innowator oświatowy, którego pasją jest zmienianie polskiej szkoły. Jest dyrektorem ds. ekosystemu OSE w NASK, członkiem Rady Do Spraw Cyfryzacji trzeciej kadencji przy Ministrze Cyfryzacji. W latach 2016-2018 powołany do Zespołu Lidera Cyfryzacji. Współpracuje w grupie roboczej MC ds. planu rozwoju kompetencji cyfrowych; w Radzie Programowej Szerokiego Porozumienia Na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce; Radzie Programowej Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@. Dziewięć lat pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach – wiodącej placówki pod kątem wdrożeń technologii informacyjno–komunikacyjnych w nauczaniu i zarządzaniu. 

 

Arkadiusz Nepelski – trener i doradca zawodowy, który na co dzień prowadzi w szkołach na terenie Podkarpacia warsztaty dla młodzieży i nauczycieli. W jego zajęciach pt. „Znajdź pomysł na siebie” wzięło już udział ponad 5000 osób.

 

 

Streszczenie wystąpienia